کارشناس من و تو: صلح نوبل را به سردار سلیمانی بدهند

23,759

کارشناس متفاوت شبکه من و تو که پیش از این چند بار دیگر هم خبرساز شده بود، این بار در مدح و ستایش سردارسلیمانی حرف زده، او می گوید باید جایزه صلح نوبل را به سردار سلیمانی بدهند