نماهنگ ویژه | اسیر نفتی!

142
اقتصاد نفتی -یعنی تکیه ی اصلی به فروش نفت خام- یکی از عیوب اساسی اقتصاد ما است؛ رهبر انقلاب از حدود بیست سال قبل این حرف را گفتند و بعضی از مسئولینِ دولتهای آن روز یک لبخندی زدند و از آن عبور کردند. ما بایستی به جایی برسیم که هروقت اراده کردیم بتوانیم درِ چاه های نفتمان را ببندیم و این ممکن است، این را بعید نباید دانست؛ این چیزی است ممکن. کارآفرینی روستایی را در تلگرام، بله، آپارات و اینستاگرام با آیدی Karafarini_Roostaei@ دنبال کنید.
pixel