روز جهانی صلح

1,044

صلح، فراموش شده ترین حق انسان ها در این روزهاست. 30 شهریور، روز جهانی صلح مبارک باد.

چطور
چطور 483 دنبال کننده
شایان

شایان

10 ماه پیش
زنده باد #صلح