سخنرانی سفیر عراق در روز آشور 6769

72

مراسم روز آشور 6769 مانند سنوات قبل به همت جناب آقای بت کلیا و با حضور مقامات مختلف داخلی و خارجی و همچنین شهردار و استاندار تهران در سالن ویلیام دانیل برگزار شد .