ادای احترام گروه طالبان به امام علی (ع)

806

هر ساله هزاران تن از اهل سنت عاشق امام علی (ع) در افغانستان، به زیارت وی می روند. اما نه در نجف بلکه در مزار شریف افغانستان

کاست
کاست 166 دنبال کننده
جهان موزیک

جهان موزیک

2 ماه پیش
برادر این مکانی که شما گفتید فقط برای اهل سنت نیست رسم اینه که هر شیعه هردو مکان رو زیارت کنه چون احتمال هر چیزی هست و انسان جائز الخطاست من خودم اهل سنت نیستم و این مکانی که شما میگید زیارت کردم من ایرانیم و چون میدونم اینجا یک مکان شریفه رفتم زیارت کنم که میگن هرکس باید هم نجف رو زیارت کنه و هم اینجارو