طول مدت درمان ارتودنسی

36

طول مدت درمان ارتودنسی ثابت چقدر است؟ معمولا درمان ارتودنسی متحرک چه میزان طول می کشد؟ چه عواملی بر مدت زمان درمان ارتودنسی را تاثیر دارند؟