دکوراسیون داخلی - آشنایی با طراحی داخلی - مبل سنتر

207

کلمه دکوراسیون واژه ای فرانسوی بوده که معادل فارسی آن بر اساس لغت نامه دهخدا یعنی : فّن و تخصص و رشته آموزشی آذین، آذین بندی، آراستن دکوراسیون داخلی یعنی هماهنگ کردن طراحی شده برای به نمایش در آوردن رنگ ها , اثاثیه و سایر اشیاء در فضای داخلی منزل مانند پذیرایی بصورت هنرمندانه