نقاشی سیاه قلم با آموزش متفاوت

57
آموزش نقاشی سیاه قلم چهره با تکنیک متفاوت در آموزشگاه نقاشی ایکاروس ابزار و متریال و نحوه آموزش و نگاه متفاوت به مقوله سیاه قلم در نتایج حاصله از این هنر بسیار موثر است. چهره پردازی خصوصا در غالب هایپر رئال نیازمند صرف وقت، دقت و حوصله فراوان است. https://www.instagram.com/iranpainter
pixel