کابوس ادامه دار در لرستان

74
شمارسانه 55 دنبال‌ کننده
ساکنان روستاهای لرستان اکنون و بیش از پیش با مشکلات عدیده دست به گریبان هستند. بسیاری از استان لرستان به عنوان یک استان محروم یاد می کنند و البته استفاده از لفظ محروم به معنای این نیست که لرستان از منابع طبیعی محروم است بلکه اتفاقا از لحاظ منابع زیرزمینی و طبیعی آن را بسیار غنی دانست اما سومدیریت های متوالی باعث شده که حالا این استان محروم خوانده شود
شمارسانه 55 دنبال کننده
pixel