سین هشتم؛ سلام صدر

407
سین هشتم، سلام صدر... چهارمین بازارچه خیریه دبیرستان سلام صدر برگزار شد. با لطف خداوند و همراهی دانش آموزان و خانواده محترمشان در روزهای پایانی سال ۹۷ فرصتی برای تمرین مهربانی و مهرورزی بدست آوردیم... مهربان باشیم... ۲۷/اسفند/۱۳۹۷
pixel