ساختار سلول

346
دوستان سلام،این ویدیو مربوط به ساختار سلول،فصل اول کتاب زیست شناسی دهم تجربی است.از این فیلم برای آموزش مجازی زیست شناسی استفاده میکنم.البته خیلی خلاصه.ضمیمه تمام مطالبی که بصورت تئوری برای دانش آموزان ارائه شده است.
pixel