ترسیم تصویر گربه با استفاده از ابزارهای مختلف در Adobe Illustrator

304
سکانس 14- ترسیم تصویر گربه با استفاده از ابزارهای مختلف در Adobe Illustrator کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی مطالب بیان شده اشنایی با Show Gride از منوی View به منظور شطرنجی نمودن صفحه برای ترسیم دقیق‌تر کار با ابزار Pen با کلید میانبر P برای ترسیم خط و منحنی کار با ابزار Direct Selection و ایجاد انحنا یا گوشه کار با Handle ها برای تنظیم انحنای منحنی‌ها کار با ابزارEllipse با کلید میانبر L برای ترسیم بیضی و دایره کار با ابزار Rectangle با کلید میانبر M برای ترسیم مستطیل و مربع کار با ابزار Polygon برای ترسیم چندضلعی‌ها کار با ابزار Brush با کلید میانبر B برای ترسیم شکل با برس نقاشی نگهداشتن کلید Shift برای حفظ تناسب طول و عرض (در ترسیم دایره و مربع) نگهداشتن کلید Alt و سپس کشیدن (Drag) برای نسخه برداری کردن (کپی گرفتن) از شکل رسم شده استفاده از Pathfinder برای ترکیب شکل‌ها کار با دستگیره‌ها دور شکل برای تغییر ابعاد و چرخش  ایجاد تصویر برداری گربه
pixel