زنده یاد منوچهر ترک زاده- مدرسۀ آیکیدو 1390

1,015

بخشی از مصاحبۀ تلویزیونی برنامۀ آفتاب مهربانی با زنده یاد منوچهر ترک زاده در همایش زمستانۀ مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو ایرانیان مورخ 1390/12/3، پخش شده در شبکۀ جام جم2 (شادی روحش فاتحه ای قرائت بفرمایید.) www.aikidoschool.ir