تجربیات پیاده سازیPMBOK در پروژه های عمرانی و ساختمانی

203
در این سمینار چکیده برخی تجربیات عملی پیاده سازی استاندارد PMBOK در سازمان های پروژه محور مجری پروژه های عمرانی و ساختمانی در ایران توسط جناب آقای مهندس رضا آتش فراز ارائه گردید. برای اطلاع کامل از جزئیات مطرح شده می توانید از طریق لینک ذیل فایل ارائه شده را دانلود نمایید http://sctae.jdsharif.ac.ir/wp-content/uploads/2018/09/Atashfaraz.pdf
pixel