افشاگری جلیلی درباره قرارداد "کرسنت" برای اولین بار

1,163

افشاگری جلیلی درباره قرارداد "کرسنت" برای اولین بار

مهمانخانه
مهمانخانه 45 دنبال کننده
رهرو ولایت

رهرو ولایت

2 سال پیش
تغییر به نفع مردم