نوحه های بی قرار؛ حاج احمد صالح

949

به مناسبت ایام اربعین حسینی برنامه «نوحه های بی قرار» با هدف اشاعه مداحی های سنتی و اصیل ایران در مرکز تولیدات چندرسانه ای قرآنی جهاد دانشگاهی(استودیو مبین) تولید شده است. در این قسمت نوحه ماندگار زنده یاد احمد اسماعیل بیک بروجردی(احمد صالح) ارائه می شود.