کتاب خلاقیت

556

خلاقیت با این هدف نوشته شده است که جدیدترین دستاوردهای علمی در مورد این مفهوم را با زبانی ساده در اختیار خوانندگان ایرانی بگذارد. هدف اصلی این کتاب به کاربستن این دانسته ها و استفاده از آن ها برای دستیابی به روش های برخورد خلاقانه با مسائل است. نسخه ی الکترونیکی: http://soshians.ir/fa نسخه ی کاغذی: روابط عمومی خورشید 09372320765