بازی خشن در pes

998
بازی خشن در pes ۴کارت قرمز که یکیش دروازبان اولش بوده و ۵ کارت زرد که یکیش دروازبان دومش هست.
1 سال پیش
# Pes
pixel