چگونه پرتره هایی با نوردهی طولانی بگیریم ؟

639

در این فیلم ، تونی نورثروپ به ما آموزش میده چگونه با استفاده از آهسته کردن سرعت شاتر ، پرتره هایی اسرار آمیز و ترسناک بگیریم . برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید http://rezasaad.com/long-exposure-portraiture

رضاصاد
رضاصاد 67 دنبال کننده