تفاهم نامه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

1,619

امضای دو تفاهم نامه همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی و معاونت فناوری رئیس جمهور ارائه خدمات ویژه بیمه ای و سلامت به کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات - شبکه خبر