تشکیل پرونده ارتودنسی | دکتر داوودیان

127

چرا تشکیل پرونده بیماران ارتودنسی بسیار کامل و دقیق انجام می شود و قبل از شروع درمان، نسبت به ثبت اطلاعات و تهیه مدارک پزشکی بسیار کامل از بیمار اقدام می شود؟ www.dr-davoudian.com www.mihanortho.com