رگ خواب - همایون شجریان - پاییز اومده پی نامردی❤️❤️❤️

7,486

پاییز 96 اما روزهای سخت طاقت فرسایی که هر روز برای هم مردیم و عذاب کشیدیم و تحمل کردیم و بعدش از ما سخت ترین آدما ساخته شد ❤️❤️❤️.. توی کوچه ها یه نسیم رفته پی ولگردی ، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی ، توی آسمون ماه دق میده ، درد بی دردی ، پاییز اومده پی نامردی... تو شب سیاه ، تو شب تاریک ... یه نفر داره جار میزنه جار ، آهای غمی که مثه یه بختک روی سینه ی من ، شده ای آوار ، از گلوی من ، دستاتو.

من و امیر
من و امیر 21 دنبال کننده