دعای کمیل در خیمه گاه حسینی حاج تاری 13 تیر 98

254

روضه با نوای حاج تاری در مراسم دعای کمیل مورخه 13 تیر 98 در خیمه گاه حسینی این برنامه دعای کمیل شب های جمعه بعد از نماز عشاء در کربلای معلی در خیمه گاه حسینی برگزار می شود