8 تا از مرگبارترین جاده های جهان

1,957
Top10Farsi
Top10Farsi 114 دنبال‌ کننده
Top10Farsi
Top10Farsi 114 دنبال کننده
وحیدالله

وحیدالله

1 هفته پیش
سالنگهای افغانستان ازیادت رفت که درسال هزاران انسان جان خود را ازدست میدند.