آموزش کاشت بذر ریحان در گلدان

2,637

نحوه کاشت بذر کارتی ریحان ایتالیایی مناسب گلدان. تاریخ کاشت ۱۰ / ۲ / ۹۸ جوانه زنی ۱۴ / ۲ / ۹۸ برای سفارش میتوانید به وب سایت روکالبا مراجعه نمایید.