قهرمانی زرین بندر - دور 3 از هفته 2 - پنج شنبه فصل تابستان بندرترکمن 1400

3,002
اسبدوانی 1.3 هزار دنبال‌ کننده
اسب زرین بندر با چابکسواری نورمحمد بهادر و مالکیت ابوبکر پناهی سقلی توانست در دور 3 هفته 2 - پنج شنبه فصل تابستان بندرترکمن 1400، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های ریبل خان و شیدژ به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.3 هزار دنبال کننده
pixel