قبل از بیگ بنگ چه بوده است؟- پل دیویس

5,338

پل دیویس ،فیزیکدان و مؤلف کتاب"The Mind of God" که در ایران با نام "بنیانی علمی برای جهان عقلانی" به چاپ رسیده است، با بیان نسبتاً ساده ای این سؤال را بررسی می کند.

نومه

نومه

1 سال پیش
لایک