محرومیت اهالی روستای گرمابسرد دماوند از آب شرب

2,091
2,091 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

محرومیت اهالی روستای گرمابسرد دماوند از نعمت آب آشامیدنی(نشریه تاررود)