نقاشی مداد رنگی هایپر رئال - سیاوش مهویس

193
توضیحاتی در باره ایجاد سایه ها و تنهای رنگی نرم در تکنیک مداد رنگی توسط سیاوش مهویس در آموزشگاه نقاشی ایکاروس. بلندینگ و محو کاری و مخلوط کردن رنگها در مداد رنگی یکی از چالشهای تکنیکی این ابزار است که توضیحات مفیدی در این خصوص را از زبان سیاوش مهویس میشنوید.
pixel