کج پشتی، اسکولیوز

725
725 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

انحراف جانبی در ستون مهره

pixel