مصاحبه با استارت آپ ایسمینار

177

ایسمینار پلتفرم مدیریت و برگزاری وبینار و رویدادهای آنلاین است؛ ایسمینار علاوه بر ارایه زیرساخت و نرم افزار وبینار، تمامی خدمات ارزش افزوده مدیریت و برگزاری وبینار را ارایه می دهد. مانوئل اوهانجانیانس موسس این کسب وکار در این ویدیو از فرآیند شکل گیری ایسمینار از سال 92 و چالش هایی که این کسب وکار در طول این مدت با آن مواجه بوده است، صحبت کرد | http://www.ictstartups.ir/fa/content/143875