آب کردن سریع شکم در7روز!(ویدیو اختصاصی"زیبامون")

11,200

در یک هفته و با روزانه کمتر از نیم ساعت انجام این حرکت در خانه، چربی های کمر، شکم، بازوها و ران های خود را آب کنید...حرکتی که تمام ماهیچه های بدن را منقبض کرده و به کار می اندازد. در ابتدا ممکن است خیلی سخت باشد...اما به مرور بدن عادت می کند که قوی تر عمل کند!

زیبامون
زیبامون 959 دنبال کننده