حکمت و بلایا از دیدگاه قرآن(4)

17
موضوع: حکمت و بلایا از دیدگاه قرآن ارائه دهنده: حجه الاسلام و المسلمین دکتر مبینی تهیه کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زمان: اردیبهشت ماه 1399
pixel