در سراشیبی سقوط

56
آمریکا الان در درونِ خود درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی است؛ البتّه در زمینه ی اقتصادی یک پیشرفتهایی داشته اند، اما صاحب نظران میگویند این پیشرفتها کوتاه مدّت است و ادامه دار نخواهد بود. مشکلات مهمّ اجتماعی شان هم برقرار است. دولت آمریکا هم وضع منسجمی ندارد، حرفهای متناقض میزنند؛ امروز یک چیزی میگویند، فردا ضدّ آن را. همه ی این ها نشان دهنده ی آشفتگی است. پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR براساس بیانات رهبر انقلاب در دیدار رمضانی امسال با مسئولان و کارگزاران نظام درباره ی افول آمریکا، نماهنگ «در سرا
pixel