مناظره علمی(جمهوری اسلامی ایران و اپوزوسیون)

507

مناظره علمی (جمهوری اسلامی ایران و اپوزوسیون بعد از ۳۷ سال) قسمت اول با حضور: رضا امیری (فعال حقوق بشر و برانداز) مسعود مویدی (فعال سیاسی و مدافع)

سسسسسسسسسسسسسس

2 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot
pixel