آموزش اکسس بخش چهارم

338

آموزش کاربردی اکسس. در این بخش از آموزش به طراحی فرم و قرارداد برخی از المان ها در فرم اشاره می کنیم

سید حسین 17 دنبال کننده
pixel