توزیع لوازم خانگی برای سیل زدگان

167

با توجه به گذر از بحران اولیه سیل استان مازندران کمیته امداد مازندران اقدام به واگذاری لوازم خانگی ضروری به مددجویان سیل زده نموده است. روش های کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل اخیر بصورت مراجعه به پایگاهها و مراکز نیکوکاری کمیته امداد ، ارسال عدد 1 به 8877 و شماره گیری کد دستوری #99*011*8877* می باشد.

pixel