ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تکنولوژی ایرانی موشکهای فلسطین

402
خبرنگار فرانس 24: تکنولوژی ایران برد موشک های فلسطینی ها را افزایش داده و بر خلاف گذشته به راحتی تل آویو و حیفا را مورد هدف قرار می دهند. militarynews_ir
pixel