سعیدمعروف بهترین بازیکن هفته اول لیگ ملتهای والیبال

267
کاپیتان معروف و حالا عنوان بهترین بازیکن جهان! سعید معروف با عملکرد فوق العاده خود ازسوی فدراسیون جهانی به عنوان بهترین بازیکن هفته اول لیگ ملت های 2019 معرفی شد
pixel