ترسیم بلوار در نقشه بومی پارسی جو

261
شما هم با بهره گیری از این آموزش بلوارها، خیابان ها و کوچه ها شهرتان را به سادگی ترسیم کنید و در تکمیل شدن نقشه بومی ایران مشارکت داشته باشید.... لینک مشاهده نقشه پارسی جو: map.parsijoo.ir
pixel