گزارش ویدیویی الکام استارز ۹۶

590

گزارش ویدیویی مرکز کسب وکارهای نوپا از حال و هوای چهار روز برگزاری نمایشگاه الکام استارز 96 | مهم ترین اتفاقاتی که در چهار روز برگزاری نمایشگاه الکام استارز در سالن 8 و 9 نمایشگاه بین المللی رخ داد |www.ictstartups.ir | بیشتر بدانید: https://t.me/ictstartups