پیرزن ترک

373

یــــــــــــــــــــادمِ یہِ روزایــــــــــی✖️ツ خیــــــــــلی هــــــــــا میگُفتَن هَستَن فَــــــــــدایی✖️ツ بَعــــــــــد یہِ جِنــــــــــده باعِثــــــــــ شُد بیُفتہ بِینِمــــــــــون جُدایی✖️ツ ڪــــــــــیرَم تو رفاقتهــــــــــای مجــــــــــازی✖️

۳ سال پیش
۩ simin۩
۩ simin۩ 105 دنبال کننده