اول کاسبی را راه نمی اندازند بعد بروند دنبال بازارش بگردند

31

شبکه یک - 6 مرداد 98- 16:02| کیاداوود اسفندیاری گفت: یک چیزی شنیدم که اخبار می گفت، گفتم مربوط به برنامه ما بوده. آقا قرار است مشاغل خانگی را توسعه دهند بعد که توسعه دادند ،قرار است بروند فلان سازمان و فلان سازمان صحبت کنند که برای بازار اینها فکری کند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده