مجموعه "بی سان" تولیدکننده قلمکاری سنتی، اصیل و فاخر

193

«بی­ سان» با تولیدات منحصر به فرد خود سعی دارد که به طور مستمر چندین گام از رقبای خودپیشی داشته باشد و با نگهداری سطح کیفی بالا، باعث ایجاد انگیزه در جهت تولید و مصرف شایستۀ خود می گردد. http://www.be-sun.ir https://www.instagram.com/besun.co/