رابطه اعتماد به نفس و راه رفتن روی بند

1,659

اعتماد به نفس شامل دو موضوع کلیدی است: 1- اتکا به خود برای انجام دادن کار با استاندارد خاص 2- داشتن مهارت و تعمیم آن به بخش های دیگر اگر دوست دارید بیشتر در این زمینه اطلاعات کسب کنید، وارد آدرس زیر شوید: http://kamranganji.com/self-confidence/

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel