رابطه اعتماد به نفس و راه رفتن روی بند

1,720
اعتماد به نفس شامل دو موضوع کلیدی است: 1- اتکا به خود برای انجام دادن کار با استاندارد خاص 2- داشتن مهارت و تعمیم آن به بخش های دیگر اگر دوست دارید بیشتر در این زمینه اطلاعات کسب کنید، وارد آدرس زیر شوید: http://kamranganji.com/self-confidence/
pixel