استاد حاج غلامرضا عینی فرد-تاسوعا گجه سی 1373_اوخشاما روضه سی

2,092
مداحی سوزناک استاد حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی شب تاسوعا سال ۱۳۷۳ مداحی ترکی بسیار زیبا.عزاداری زنجانی ها
pixel