سامی پولیش مبتکر مهندسی سطوح سامی پولیش نماینده سامیچ ایتالیا در ایران

353
کفسابی انواع سطوح با استفاده از ماشین آلات مدرن ایتالیایی توسط گروه مهندسی سامی پولش شماره های تماس؛ +989126483152 / +2144264658

#سامی_پولیش samipulish#

3 سال پیش
#سامی_پولیش
pixel