پویش جمع آوری درب پلاستیکی برای تهیه‌ی ویلچر

169
گزارش مختصری از طرح جمع آوری در های پلاستیکی با تلاش دانش آموزان عزیز، مدارس و سایر همکاران تعداد قابل ملاحظه‌ای در پلاستیکی جمع آوری شده و با فروش آن اولین ویلچر اهدایی به انجمن جامعه معلولین تحویل داده شد. ویلچر از طرف انجمن مذکور با حضور نمایندگان بنیاد به کودکی نیازمند هدیه شد.
pixel