همایش ملی حسابداری ایران در پردیس فارابی دانشگاه تهران

25

شرکت راهکار نوین سیاق ارائه دهنده راهكارهاي یکپارچه مالي، اداري، صنعتي براي سازمانها، ارگانها، دانشگاه ها و اصناف با ربع قرن سابقه استقرار و راه اندازي راهکاری های نرم افزاری، در این همایش با ارائه مقاله ای تحت عنوان " دستاوردهای اجرای ERP دانشگاهی در دانشگاه تهران " شرکت نمود.