بخش سوم : معرفی چهره های سال99 / ویژه برنامه یازدهمین نکوداشت روز جم

75
نکوداشت روز جم 181 دنبال‌ کننده
معرفی چهره های سال جم در یازدهمین نکوداشت روز جم در حوزه علمی : دکتر سارا افراخته حوزه هنری : حیدو(حیدر) هدایتی حوزه فرهنگی - اجتماعی : دکتر سجاد بهزادی حوزه ورزشی : محسن منصوری حوزه اقتصاد - صنعت : مهندس عیسی حیدری و انتخاب چهره سال به انتخاب شورای شهر جم با لقب "سرباز فرهنگ" : دکتر علی دانشمند

u_6362227

7 ماه پیش
جم مگه چقدر جمعیت داره که این همه نخبه عالی داره؟ فکر این افراد حتی نخبه کشوری هم باشن.
pixel